0 ( 212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri

Yangın algılama ve söndürme sistemleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yangın algılama ve ihbar sistemlerinin genel özellikleri ve bu sistemlerin kurulması zorunlu olan binalar aşağıdaki madde ile belirtilmiştir:Madde 75- Komple bir yangın alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamı ile olacaktır. Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılacaktır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilecekler ve her kaçış çıkış noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunacaktır. Yangın uyarı butonlarının yerleşimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığı 50 m’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.

Yangın algılama ve söndürme sistemleri

Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca erişilebilir olacaktır. Yangın uyarı butonları yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilecektir.Yangın algılama ve söndürme sistemleri,Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yangın algılama ve ihbar sistemlerinin genel özellikleri ve bu sistemlerin kurulması zorunlu olan binalar aşağıdaki madde ile belirtilmiştir:Madde 75- Komple bir yangın alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamı ile olacaktır. Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılacaktır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilecekler ve her kaçış çıkış noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunacaktır. Yangın uyarı butonlarının yerleşimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığı 50 m’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca erişilebilir olacaktır. Yangın uyarı butonları yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilecektir.

Yangın algılama ve söndürme sistemleri

 

Open chat